JohannaLamprecht_3718.jpg

Johanna Lamprecht

Bratsj

Johanna Lamprecht er bratsjist og prosjektdesigner for kunstneriske prosjekter. Hun har studert med Roswitha Killian, Prof. Esther van Stralen og Prof. Ori Kam i Hamburg, Bremen og Genf og fullførte sin bachelorgrad i utøvende bratsj ved Hochschule für Künste Bremen i 2014. Gjennom hennes masterstudie ved Universitet i Witten/Herdecke i Tyskland har hun forsket på snittpunktet mellom kunstnerisk praksis og vitenskapelig speiling, blant annet om den estetiske horisonten til Morton Feldmans Rothko Chapel. For tiden tar hun en doktorgrad i Musikkestetikk og musikkfilosofi med fokus på erkjennelsesmulighetene til den musikalske lyttingen.

Lamprecht spiller mye konserter i Sveits og internasjonalt som kammer- og orkestermusiker. Gjennom et påbyggingsstudium i barokkbratsj med Florence Malgoire ved Centre de la musique ancienne Genève har hun også fordypet seg i historisk fremføringspraksis. Samtidig har hun tatt del i urfremføringer og prosjekter med samtidsmusikk, i tillegg til tverrfaglige kunstneriske samarbeid med improvisasjon, samtidsdans, performance og språk. Lamprecht bor og jobber i Basel i Sveits.