top of page

Lina Bohn

Campanula bratsj

Lina Bohn er en ung, strålende bratsjist fra München i Tyskland. Med sin særegne musikalske begavelse, trekker hun publikum til seg, overalt hvor hun opptrer.  Ja, hun nærmest trollbinder menneskene hun spiller for, og smitter dem med skjønnheten og energien fra tonene hun tryller frem.  Lina Bohn har studert hos de anerkjente bratsjistene Roland Glassl i München og Tali Kravitz i Jerusalem. Hun har utforsket den arabiske musikktradisjonen og har i mange år hatt lange sommeropphold i Tanzania, der hun har undervist barn og unge i fiolin- og bratsjspill. Lina har også utviklet samarbeid med kunstnere fra andre kunstarter, særlig med dansere, og jobber også gjerne med Ny musikk og improvisasjon. Dette ikke til forkleinelse for den store musikalske lidenskapen hennes, som hele veien har vært den barokke musikken. Dette året studerer hun historisk oppførelsespraksis i Amsterdam. 

Lina Bohn.jpg
Cordula Kocian: Tjenester
bottom of page